Úplata za předškolní vzděláváníMateřská škola KAMECHY, Brno, Kavčí 3, příspěvková organizace
    
Kavčí 3, 635 00 Brno – Bystrc, e-mail:ms.kamechy@seznam.czMísto vzdělávání:   Kavčí 3, 635 00 Brno – Bystrc

                                Říčanská 18, 635 00 Brno - Bystrc                                       Oznámení             Stanovení výše úplaty za předškolní vzděláváníVážení rodiče,


Mateřská škola KAMECHY, Brno, Kavčí 3, příspěvková organizace, jako právnická osoba zřízená obcí se ve věcech úplaty za předškolní vzdělávání řídí zejména zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a prováděcím předpisem ke školskému zákonu – vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.


V souladu s ustanovením vyhlášky MŠMT č.14/2005 Sb., § 6 o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů,


stanovuji s platností od 01.09.2018 do 31.08.2019, pro školní rok 2018/2019 měsíční úplatu za předškolní vzdělávání ve výši 650,- Kč.


Hana Ondráčková, ředitel mateřské školy

V Brně 19.07.2018


Mateřská škola KAMECHY, Brno, Kavčí 3, příspěvková organizace
Kavčí 3, 635 00 Brno – Bystrc, e-mail:ms.kamechy@seznam.czMísto vzdělávání: Kavčí 3, 635 00 Brno – Bystrc
Říčanská 18, 635 00 Brno - BystrcOznámení  Stanovení výše úplaty za předškolní vzděláváníVážení rodiče,


Mateřská škola KAMECHY, Brno, Kavčí 3, příspěvková organizace, jako právnická osoba zřízená obcí se ve věcech úplaty za předškolní vzdělávání  řídí zejména zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a prováděcím předpisem ke školskému zákonu – vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.


V souladu s ustanovením vyhlášky MŠMT č.14/2005 Sb., § 6 o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů,


stanovuji s platností od 01.09.2019 do 31.08.2020, pro školní rok 2019/2020  měsíční úplatu za předškolní vzdělávání ve výši 540,- Kč.


Hana Ondráčková, ředitel mateřské školy

V Brně 16.05.2019