Úplata za předškolní vzdělávání


Mateřská škola KAMECHY, Brno, Kavčí 3, příspěvková organizace
Kavčí 3, 635 00 Brno – Bystrc, e-mail:ms.kamechy@seznam.czMísto vzdělávání: Kavčí 3, 635 00 Brno – Bystrc
Říčanská 18, 635 00 Brno - Bystrc

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání

Školní rok 2024/2025

Vážení rodiče,

rada MČ Brno - Bystrc stanovuje úplatu za předškolní vzdělávání v mateřských školách zřízených statutárním městem Brnem, MČ Brno - Bystrc

ve výši 850 Kč měsíčně počínaje školním rokem 2024/2025.

úplata za předškolní vzdělávání 2024-2025.pdf

Povinně vzdělávané děti a děti s odkladem školní docházky úplatu za předškolní vzdělávání neplatí.


Školní rok 2023/2024

Vážení rodiče,

Mateřská škola KAMECHY, Brno, Kavčí 3, příspěvková organizace, jako právnická osoba zřízená obcí se ve věcech úplaty za předškolní vzdělávání řídí zejména zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a prováděcím předpisem ke školskému zákonu – vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.V souladu s ustanovením vyhlášky MŠMT č.14/2005 Sb., § 6 o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů,stanovuji s platností od 01.09.2023 do 31.08.2024, pro školní rok 2023/2024 měsíční úplatu za předškolní vzdělávání ve výši 535,- Kč.


Povinně vzdělávané děti a děti s odkladem školní docházky úplatu za předškolní vzdělávání neplatí.


Hana Ondráčková, ředitel mateřské školy


V Brně 15.05.2023