Úplata za předškolní vzdělávání


Mateřská škola KAMECHY, Brno, Kavčí 3, příspěvková organizace
Kavčí 3, 635 00 Brno – Bystrc, e-mail:ms.kamechy@seznam.czMísto vzdělávání: Kavčí 3, 635 00 Brno – Bystrc
Říčanská 18, 635 00 Brno - BystrcOznámení  Stanovení výše úplaty za předškolní vzděláváníVážení rodiče,


Mateřská škola KAMECHY, Brno, Kavčí 3, příspěvková organizace, jako právnická osoba zřízená obcí se ve věcech úplaty za předškolní vzdělávání řídí zejména zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a prováděcím předpisem ke školskému zákonu – vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.


V souladu s ustanovením vyhlášky MŠMT č.14/2005 Sb., § 6 o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů,


stanovuji s platností od 01.09.2020 do 31.08.2021, pro školní rok 2020/2021 měsíční úplatu za předškolní vzdělávání ve výši 645,- Kč.Hana Ondráčková, ředitel mateřské školy

V Brně 20.05.2020


školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

Mateřská škola KAMECHY, Brno, Kavčí 3, příspěvková organizace, jako právnická osoba zřízená obcí se ve věcech úplaty za předškolní vzdělávání řídí zejména zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a prováděcím předpisem ke školskému zákonu – vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.V souladu s ustanovením vyhlášky MŠMT č.14/2005 Sb., § 6 o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů,stanovuji s platností od 01.09.2021 do 31.08.2022, pro školní rok 2021/2022 měsíční úplatu za předškolní vzdělávání ve výši 458,- Kč.Hana Ondráčková, ředitel mateřské školy


V Brně 26.04.2021