Školní preventivní program

Prevence patologických jevů
Pedagogické pracovnice realizují hrové a osvětové činnosti směřující k předcházení sociálně – patologických jevů a k osvojení zdravého životního stylu. Ředitelka mateřské školy spolu s pedagogickým a poradním sborem vypracovává a vyhodnocuje školní preventivní program. Vzájemnou spoluprací vyhodnocují informace o možném výskytu sociálně – patologických jevů, provádí informační činnosti vzhledem ke všem dětem a spoluorganizují akce s cílem prevence patologických jevů.

PREVENTIVNÍ-PROGRAM-2021.docx