Školní stravování

Jídelní lístky 

Od
Do
Jídelní lístky ke stažení
1.11.
MAI00204.PDF
4.11. 8.11. MAI00205.PDF
11.11. 15.11. MAI00206.PDF
18.11. 22.11. MAI00207.PDF
25.11. 29.11. MAI00208.PDF
29.10.
31.10.
MAI00203.PDFŠkolní stravován

Celodenní stravování děti 3-6 let 37,- Kč
Celodenní stravování děti 7 let 40,- Kč

Strávníci, kteří dosáhnou ve školním roce 2019/2020 věku 7 let je stanovena vyšší cena s ohledem na větší porce /vyhl. 107/2005 Sb./ Jsou to děti narozené od 1.9.2012 do 31.8.2013.

Stravné lze hradit prostřednictvím účtu č. 282498627/0300

Zálohově na danný měsíc 22x37,- Kč 814,- děti 3-6 let
Zálohově na danný měsíc 22x40,- Kč 880,- děti 7 let

Částka je splatná do 15. dne v danném měsíci.

Vyúčtování stravného se provádí na konci školního roku. Přeplatky se vrací na účet rodičům.


Školné /úplata za předškolní vzdělávání/ lze hradit prostřednictvím účtu č. 250016590/0300

Částka pro školní rok 2019/2020 činí 540,- Kč a je splatná do 15.dne v danném měsíci.

Strava pro děti je připravována podle vyhlášky č. 107/2005 Sb.o školním stravování.

Naší povinností je dodržovat „SPOTŘEBNÍ KOŠ“. Je to norma, která nám ukládá spotřebu určených potravin na den a dítě.

Po celý den je dětem zajištěn pitný režim, děti mají k dispozici čaje s různými příchutěmi, jsou s medem, citronem, džusy s různými příchutěmi, voda.


Výdej stravy

MŠ KAMECHY Říčanská 18: v době od 11.30 – 11.45 hod. v kuchyňce zelené třídy v přízemí.

U vchodu prosím zvoňte na „KUCHYŇ“ nebo „SBOROVNU“

MŠ KAMECHY Kavčí 3: v době od 11.30 – 12.00 hod.

Dotovaná strava se vydává do čistých jídlonosičů pouze první den nepřítomnosti dítěte v mateřské škole a je určena k okamžité spotřebě.

Objednávky stravy /odhlášení,přihlášení/ jsou nejpozději pracovní den předem, do 13.hod.

Objednávat můžete sms zprávou 720965003, e-mailem: sj.kamechy@seznam.cz nebo na www.strava.cz.

Přihlásit nebo odhlásit lze pouze celý den. Na www.strava.cz to provedete přihlášením nebo odhlášením oběda. Tzn. ŽE ODŠKRTNETE POUZE OBĚD a po stažení dat z internetu do počítače školní jídelny proběhne odhlášení celého dne. Stažení dat poznáte podle doručené zprávy ve Vaší e-mailové schránce. Zprávy jsou generovány automaticky programem. Při dalším přihlášení už uvidíte odhlášení celého dne. Stažení dat probíhá pouze v pracovní dny.


Důležitá upozornění

 • Rodič dítěte si před vyplněním přihlášky pro komunikaci po internetu vyzvedne přihlašovací údaje v kanceláři školní jídelny Říčanská 18
 • Při prvním přihlášení do systému komunikace vyplní rodič v nastavení všechny požadované údaje (včetně e-mailové adresy)
 • Rodič se zavazuje držet dohodnuté heslo v tajnosti
 • Rodič odpovídá za škody způsobené vyzrazením hesla
 • Rodič bere na vědomí, že chybně zadanou (nepotvrzenou) odhlášku internetový systém neprovede
 • Jídelna nenese odpovědnost za nepřijaté zprávy v důsledku výpadku telekomunikační sítě nebo internetu
 • Rodič odpovídá za své odhlášky
 • Jídelna po uzávěrce vyhodnotí přijaté odhlášky a systém automaticky odešle zprávy strávníkovi o provedených změnách
 • Systémem je rodič informován – dle vlastního výběru
 • Potvrzení odhlášky
 • Upozornění na nedostatek finanč. prostředků na kontě strávníka
 • Měsíční přehled stravování včetně přijatých plateb za roční období


Seznam alergenů dle Přílohy II Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011

Seznam alergenu ke stažení (JPG)