Školní stravování

Jídelní lístky 

od do jídelníček
1.12. 3.12. 2410264283190_MAI00374.PDF
6.12. 10.12. 2410270483233_MAI00375.PDF
13.12. 17.12. 2510102493410_MAI00376.PDF
20.12. 22.12. 2510104393415_MAI00377.PDFNávody na odhlašování a přihlšování stravy

Strava_android(1).pdf

heslo_scz(1).pdf

Strava_navod.pdf

Školní stravování

Celodenní stravování děti 3-6 let 43,- Kč
Celodenní stravování děti 7 let 48,- Kč

Strávníci, kteří dosáhnou ve školním roce 2021/2022 věku 7 let je stanovena vyšší cena s ohledem na větší porce /vyhl. 107/2005 Sb./ Jsou to děti narozené od 1.9.2013 do 31.8.2014.

Stravné lze hradit prostřednictvím účtu č. 282498627/0300

Zálohově na danný měsíc 22x43,- Kč 946,- děti 3-6 let
Zálohově na danný měsíc 22x48,- Kč 1056,- děti 7 let

Částka je splatná do 15. dne v daném měsíci.

Vyúčtování stravného se provádí na konci školního roku. Přeplatky se vrací na účet rodičům.


Školné /úplata za předškolní vzdělávání/ lze hradit prostřednictvím účtu č. 250016590/0300

Částka pro školní rok 2021/2022 činí 458,- Kč a je splatná do 15.dne v danném měsíci.

Strava pro děti je připravována podle vyhlášky č. 107/2005 Sb.o školním stravování.

Naší povinností je dodržovat „SPOTŘEBNÍ KOŠ“. Je to norma, která nám ukládá spotřebu určených potravin na den a dítě.

Po celý den je dětem zajištěn pitný režim, děti mají k dispozici čaje s různými příchutěmi, jsou s medem, citronem, džusy s různými příchutěmi, voda.


Výdej stravy

MŠ KAMECHY Říčanská 18: v době od 11:30 – 11:45 hod. v kuchyňce zelené třídy v přízemí.

U vchodu prosím zvoňte na „KUCHYŇ“ nebo „SBOROVNU“

MŠ KAMECHY Kavčí 3: v době od 11:30 – 12:00 hod.

Dotovaná strava se vydává do čistých jídlonosičů pouze první den nepřítomnosti dítěte v mateřské škole a je určena k okamžité spotřebě.

Objednávky stravy /odhlášení,přihlášení/ jsou nejpozději pracovní den předem, do 13:00 hod.

Objednávat můžete sms zprávou 720965003, e-mailem: sj.kamechy@seznam.cz nebo na www.strava.cz.

Přihlásit nebo odhlásit lze pouze celý den. Na www.strava.cz to provedete přihlášením nebo odhlášením oběda. Tzn. ŽE ODŠKRTNETE POUZE OBĚD a po stažení dat z internetu do počítače školní jídelny proběhne odhlášení celého dne. Stažení dat poznáte podle doručené zprávy ve Vaší e-mailové schránce. Zprávy jsou generovány automaticky programem. Při dalším přihlášení už uvidíte odhlášení celého dne. Stažení dat probíhá pouze v pracovní dny.


Důležitá upozornění

 • Rodič dítěte si před vyplněním přihlášky pro komunikaci po internetu vyzvedne přihlašovací údaje v kanceláři školní jídelny Říčanská 18
 • Při prvním přihlášení do systému komunikace vyplní rodič v nastavení všechny požadované údaje (včetně e-mailové adresy)
 • Rodič se zavazuje držet dohodnuté heslo v tajnosti
 • Rodič odpovídá za škody způsobené vyzrazením hesla
 • Rodič bere na vědomí, že chybně zadanou (nepotvrzenou) odhlášku internetový systém neprovede
 • Jídelna nenese odpovědnost za nepřijaté zprávy v důsledku výpadku telekomunikační sítě nebo internetu
 • Rodič odpovídá za své odhlášky
 • Jídelna po uzávěrce vyhodnotí přijaté odhlášky a systém automaticky odešle zprávy strávníkovi o provedených změnách
 • Systémem je rodič informován – dle vlastního výběru
 • Potvrzení odhlášky
 • Upozornění na nedostatek finanč. prostředků na kontě strávníka
 • Měsíční přehled stravování včetně přijatých plateb za roční období


Seznam alergenů dle Přílohy II Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011

Seznam alergenu ke stažení (JPG)