Školné /úplata za předškolní vzdělávání/ lze hradit prostřednictvím účtu č. 250016590/0300

Částka pro školní rok 2023/2024 činí 535,- Kč a je splatná do 15.dne v danném měsíci.

Strava pro děti je připravována podle vyhlášky č. 107/2005 Sb.o školním stravování v poslední novelizaci.

Naší povinností je dodržovat „SPOTŘEBNÍ KOŠ“. Je to norma, která nám ukládá spotřebu určených potravin na den a dítě.

Po celý den je dětem zajištěn pitný režim, děti mají k dispozici čaje s různými příchutěmi, jsou s medem, citronem, džusy s různými příchutěmi, voda.

Školní stravování

plakat_a3-vyziva-korektura2.pdf


Jídelní lístky 

měsíc jídelníček
leden 1612554534639_MAI00525.PDF
únor
2912364391741_MAI00526.PDF
březen 2613070415602_MAI00528.pdf
duben 0409062367527_MAI00531.pdf
květen 2609541264440_MAI00533.pdf

Objednávky stravy /odhlášení,přihlášení/ jsou nejpozději pracovní den předem, do 13:00 hod.

Objednávat můžete sms zprávou 720965003, e-mailem: sj.kamechy@seznam.cz nebo na www.strava.cz.


Návody na odhlašování a přihlšování stravy

Strava_android(1).pdf

heslo_scz(1).pdf

Strava_navod.pdf


Změny cen stravného za školní rok 2023/2024 na základě vyvoje cen potravin na trhu.

Školní stravování

Celodenní stravování děti 3-6 let 50,- Kč
Celodenní stravování děti 7 let 55,- Kč

Strávníci, kteří dosáhnou ve školním roce 2023/2024 věku 7 let je stanovena vyšší cena s ohledem na větší porce /vyhl. 107/2005 Sb. v poslední novelizaci/ Jsou to děti narozené od 1.9.2016 do 31.8.2017.

Stravné lze hradit prostřednictvím účtu č. 282498627/0300

Zálohově na danný měsíc 22x50,- Kč 1100,- děti 3-6 let
Zálohově na danný měsíc 22x55,- Kč 1210,- děti 7 let


Věk strávníků
Druh stravy
Cena
Strávníci do 6 let
Přesnídávka
10,-Kč
Strávníci 7-10 let
Přesnídávka
12,-Kč
Strávníci do 6 let
Svačina
10,-Kč
Strávníci 7-10 let
Svačina
12,-Kč
Strávníci do 6 let
Oběd
30,-Kč
Strávníci 7-10 let
Oběd
31,-Kč



Částka je splatná do 15. dne v daném měsíci.

Vyúčtování stravného se provádí na konci školního roku. Přeplatky se vrací na účet rodičům.


Výdej stravy

MŠ KAMECHY Říčanská 18: v době od 11:30 – 11:45 hod. v kuchyňce zelené třídy v přízemí.

U vchodu prosím zvoňte na „KUCHYŇ“ nebo „SBOROVNU“

MŠ KAMECHY Kavčí 3: v době od 11:30 – 11:45 hod.

Dotovaná strava se vydává do čistých jídlonosičů pouze první den nepřítomnosti dítěte v mateřské škole a je určena k okamžité spotřebě.

Objednávky stravy /odhlášení,přihlášení/ jsou nejpozději pracovní den předem, do 13:00 hod.

Objednávat můžete sms zprávou 720965003, e-mailem: sj.kamechy@seznam.cz nebo na www.strava.cz.

Přihlásit nebo odhlásit lze pouze celý den. Na www.strava.cz to provedete přihlášením nebo odhlášením oběda. Tzn. ŽE ODŠKRTNETE POUZE OBĚD a po stažení dat z internetu do počítače školní jídelny proběhne odhlášení celého dne. Stažení dat poznáte podle doručené zprávy ve Vaší e-mailové schránce. Zprávy jsou generovány automaticky programem. Při dalším přihlášení už uvidíte odhlášení celého dne. Stažení dat probíhá pouze v pracovní dny.


Důležitá upozornění

 • Rodič dítěte si před vyplněním přihlášky pro komunikaci po internetu vyzvedne přihlašovací údaje v kanceláři školní jídelny Říčanská 18
 • Při prvním přihlášení do systému komunikace vyplní rodič v nastavení všechny požadované údaje (včetně e-mailové adresy)
 • Rodič se zavazuje držet dohodnuté heslo v tajnosti
 • Rodič odpovídá za škody způsobené vyzrazením hesla
 • Rodič bere na vědomí, že chybně zadanou (nepotvrzenou) odhlášku internetový systém neprovede
 • Jídelna nenese odpovědnost za nepřijaté zprávy v důsledku výpadku telekomunikační sítě nebo internetu
 • Rodič odpovídá za své odhlášky
 • Jídelna po uzávěrce vyhodnotí přijaté odhlášky a systém automaticky odešle zprávy strávníkovi o provedených změnách
 • Systémem je rodič informován – dle vlastního výběru
 • Potvrzení odhlášky
 • Upozornění na nedostatek finančních prostředků na kontě strávníka
 • Měsíční přehled stravování včetně přijatých plateb za roční období


Seznam alergenů dle Přílohy II Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011

Seznam alergenu ke stažení (JPG)