Režim dne

   

Provoz jednotlivých tříd (od  do):

       1. třída                06:30 – 15:45

       2. třída                07:30 – 16:30

       3. třída                07:45 – 15:30

       4. třída                07:30 – 16:30

       5. třída                06:30 – 15:45

       6. třída                07:30 – 15:45

       7. třída                06:30 – 15:45

       8. třída                07:30 – 16:30

1NP 5. třída Rybičky ranní scházení

1NP 4. třída  Žabičky odpolední rozcházení dětí

2NP 7. třída Želvičky ranní scházení dětí

2NP 8. třída Sovičky odpolední rozcházení dětí

Kavčí 1. třída Berušky ranní scházení dětí

Kavčí 2. třída Motýlci odpolední rozcházení dětí

Režim dne

Od Do Aktivity
6.30
9.45
Spontánní hrové a pohybové aktivity
Řízená a samostatná činnost
8.00
12.00
Povinné vzdělávání dětí
8.45
9.15
Svačina
9.45
11.45
Hrové a pohybové aktivity při pobytu venku
11.45
13.00
Sebeobslužné činnosti, oběd, odchod dětí po obědě domů
13.00
14.30
Odpočinek, vzdělávací činnost pro nespící děti
14.45
15.15
Svačina
15.15
16.30
Rozcházení dětí, volné hry