Režim dne


Režim dne

Od Do Aktivity
6.30
10.00
Spontánní herní a pohybové aktivity + Řízená a samostatná práce
9.00

Svačina
10.00
12.00
Herní a pohybové aktivity při pobytu venku
12.00

Oběd, odchod dětí po obědě domů
13.00
13.30
Odpočinek + Klidové hry a individuální práce dětí
14.30

Svačina
15.00
16.30
Rozcházení dětí, volné hry