Režim dne


Režim dne

Od Do Aktivity
6.30
9.45
Spontánní hrové a pohybové aktivity
Řízená a samostatná činnost
8.00
12.00
Povinné vzdělávání dětí
8.45
9.15
Svačina
9.45
11.45
Hrové a pohybové aktivity při pobytu venku
11.45
13.00
Sebeobslužné činnosti, oběd, odchod dětí po obědě domů
13.00
14.30
Odpočinek, vzdělávací činnost pro nespící děti
14.45
15.15
Svačina
15.15
16.30
Rozcházení dětí, volné hry