Informace o nás

Osmitřídní státní mateřská škola s předpokládanou kapacitou 224 dětí se nachází v klidné, rozvíjející se oblasti městské části Brno – Bystrc. Budovy mateřských škol jsou architektonicky moderní, které mají předpoklady pro zajištění kvalitního předškolního vzdělávání, v míře dobré veřejné služby. Nedílnou součástí objektů mateřských škol jsou prostory školních zahrad vybavených pískovišti a dalšími multifunkčními tělovýchovnými sestavami.

Třídy mateřské školy jsou věkově smíšené skupiny dětí od dvou do šesti (sedmi) let věku dětí.

  • 1. třída – Berušky
  • 2. třída – Motýlci
  • 3. třída – Světlušky
  • 4. třída – Žabičky
  • 5. třída – Rybičky
  • 6. třída – Čmeláčci
  • 7. třída – Želvičky
  • 8. třída – Sovičky


  • Součastí mateřské školy je školní jídelna a jídelna – výdejna.
  • Strava je denně připravována školní jídelnou mateřské školy.