Projekty

Seznam
MAP IV

Plakát MAP IV.pdf
Projekt MŠ KAMECHY Brno 002
A3-plakat-publicita.docx

Škola je zapojena do programu ERASMUS+ a je členem konsorcia statutárního města Brna. 


Erasmus +.docx73kB
.PDF
publicita -plakát.pdf MŠ KAMECHY BRNO 80
331 KB .JPG Šablony pro MŠ - MŠ KAMECHY BRNO 22


Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně.docx
72 KB .PDF Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání v městě Brně 

https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/projekty/rovny-pristup-k-predskolnimu-vzdelavani-ve-meste-brne/

127 kB
.PDF
MŠ KAMECHY BRNO 63 Plakát_publicita.pdf

.PDF
MAP II_plakat.pdf

https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/projekty/projekt-map-ii/


75kB .PDF PODPORA PŘEDŠKOLNÍHO A ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE MĚSTĚ BRNĚ
Plakát projekt Podpora.pdf