Projekty

Seznam

Velikost Typ Název projektu
331 KB .JPG Šablony pro MŠ - MŠ KAMECHY BRNO 22


Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně.docx
72 KB .PDF Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání v městě Brně 


https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/projekty/rovny-pristup-k-predskolnimu-vzdelavani-ve-meste-brne/