Klub rodičů KAMECHY, zastupující spolek

Zapsán
V spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce číslo 20089

Název:
Klub rodičů KAMECHY z.s.

Sídlo:
Kavčí 1362/3, Bystrc, 635 00 Brno

Identifikační číslo:
0353158

Právní forma:
Spolek

Účel:
Účelem spolku je sdružovat aktivní zákonné zástupce dětí mateřské školy KAMECHY, Brno, Kavčí 3, příspěvková organizace a další partnery a realizovat činnosti, které doplňují školní vzdělávací program mateřské školy.

Název nejvyššího orgánu:
Konference klubu

Statutární orgán – výbor
předseda výboru:
Lucie Wiaczková | mobil: 703 133 151 | e-mail: lucie.wiacek@seznam.cz

místopředseda výboru
Ing. Michal Jelínek | mobil 606 722 386 | e-mail: michaljelinek@gmail.com

člen výboru: p. Selucká
člen výboru: p. Kubátová
člen výboru: Ing. Soňa Štětinová | mobil 603 380 951 | e-mail: sona.stetinova@email.cz


Číslo účtu:
2100700919/2010
Fio banka

Odsouhlasenou částku členy Spolku rodičů 600,– Kč na II. pololetí školního roku 2017–2018 posílejte na výše uvedené číslo účtu.