Klub rodičů KAMECHY, zastupující spolek

Zapsán
V spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce číslo 20089

Název:
Klub rodičů KAMECHY z.s.

Sídlo:
Kavčí 1362/3, Bystrc, 635 00 Brno

Identifikační číslo:
0353158

Právní forma:
Spolek

Účel:
Účelem spolku je sdružovat aktivní zákonné zástupce dětí mateřské školy KAMECHY, Brno, Kavčí 3, příspěvková organizace a další partnery a realizovat činnosti, které doplňují školní vzdělávací program mateřské školy.

Název nejvyššího orgánu:
Konference klubu

Statutární orgán – výbor 

předseda výboru: 
Lucie Wiacková | mobil: 703 133 151 | e-mail: lucie.wiacek@seznam.cz

místopředseda výboru: 
Ing. Iveta Mokrejšová | mobil 737 764 877 | e-mail: 

hospodář:

Ing. Hana Burianová | mobil 604 372 320 | e-mail:

členové s funkcí kontroly:

Mgr. Jitka Musilová | mobil 724 794 898 | email:

Jitka Staňková | mobil 607 838 516 | e-mail: 


Číslo účtu: 
2100700919/2010
Fio banka

Odsouhlasenou částku členy Spolku rodičů 1000,– Kč na I. pololetí školního roku 2018–2019 posílejte na výše uvedené číslo účtu. Do zprávy pro příjemce prosím uvést jméno dítěte + třídu, kterou navštěvuje.


Vážení rodiče,

dle domluvy na třídní schůzce Vás žádám o úhradu příspěvku ve výši 1 000 Kč do fondu spolku na kulturní akce pro děti za II. pololetí do 15.2. 2019 na číslo účtu, který je uvedený výše. 

Do poznámky prosím uveďte jmémo+přijmení dítěte a třídu, kterou dítě navštěvuje. 


Lucie Wiacková