Pravidla soužití dětí a jejich realizace

Dva kamarádi jsou víc než jeden

Školní vzdělávací program je koncipován v 5 integrovaných blocích, které obsahují tematické části respektující specifiku věkových i zájmových skupin. Citlivým respektováním požadavků, potřeb a individuálních možností je vyvážena míra schopností, ze kterých pedagog stanoví hranice bezpečnosti.

Pedagogický pracovník průběžně vyhodnocuje nové informace pro další práci, spolu s dětmi upravuje a stanovuje potřebná pravidla. Ve spolupráci s dětmi výtvarně zpracovává a vyvěšuje na viditelném místě ve formě piktogramů, obrazových celků. Doporučený objem pravidel by neměl přesáhnout počet sedm.

  • Pravidlo Nožičkové – pravidlo vědět a znát, kde může být ukryto nebezpečí, běháme při pobytu venku, ve třídě se můžeme zranit...
  • Pravidlo Srdíčkové – pravidlo být kamarádem, pomáhat, půjčit…My se máme rádi, my jsme kamarádi
  • Pravidlo Ouškové – pravidlo, když jeden mluví ostatní poslouchají, nekřičíme, jsme ohleduplní k ostatním při hrách
  • Pravidlo Stolování – pravidlo vlastního výběru místa při jídle, při hře…
  • Pravidlo Ručičkové – pravidlo čistoty a zdraví…
  • Pravidlo Košťátkové – pravidlo vědět a znát, kde mají místo hry, hračky…
  • Pravidlo Zbraně nejsou našimi kamarády