Zápis do ZŠ

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Podrobné informace o zápisu a termínech do prvních ročníků základních škol najdete na webu
www.zapisdozs.brno.cz

Odklad povinné školní docházky

V případě doložení písemné  žádosti zákonného zástupce dítěte, doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa, odloží ředitel základní  školy povinné školní vzdělávání o jeden školní rok.