Prázdninový provoz

Provoz mateřských škol v průběhu hlavních letních prázdnin 2021


Od Do Adresa školy
01.07. 09.07. MŠ Laštůvkova 57/59, Brno – Bystrc, příspěvková organizace
12.07. 23.07.

MŠ KAMECHY, Brno, Kavčí 3, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Pramínek, Heyrovského 1326.07. 06.08.

 Mateřská škola SLUNÍČKO, Brno, Štouračova 23, příspěvková organizace,

v místě vzdělávání MŠ KAMECHY

Mateřská škola DUHA, Brno, Kachlíkova 21, příspěvková organizace,

v místě vzdělávání MŠ KAMECHY


09.08. 20.08.

Mateřská škola ZVÍDÁLEK, Brno, Kachlíkova 17, příspěvková organizace,

v místě vzdělávání MŠ KAMECHY

Mateřská škola SKŘIVÁNEK, Brno, Kachlíkova 19, příspěvková organizace,

v místě vzdělávání MŠ KAMECHYMateřská škola KAMECHY, Brno, Kavčí, příspěvková organizace,
635 00 Brno – Bystrc

Telefon: 720 965 002, 720 965 004
E-mail: ms.kamechy@seznam.czInformace pro rodiče

prázdninový provoz 

Provozní doba MŠ
6:30 – 16:30 hodinV případě nepřítomnosti dítěte se platba za odhlášenou stravu vyúčtuje a vrátí, školné se nevrací.


př. 1 zápis a provoz MŠ prázdniny 2021.pdf

I. Vydávání žádostí o přijetí dítěte + přílohy žádosti - „Informační povinnost (GDPR)“,

„Přihláška ke školnímu stravování“ je možné získat od 06. 04.2021 do 09.04.2021 dvěma způsoby:

a) elektronické vydávání žádosti a příloh na internetové adrese dané mateřské školy (webové

stránky)

b) na kontaktním místě (podatelna) ÚMČ Brno – Bystrc nám. 28. dubna

v pracovní den (středa 07.04.2021)


II. Přijímání žádostí - naskenované dokumenty:

· Žádost k předškolnímu vzdělávání (Žádost je nutné vyplnit a odevzdat vždy. Potvrzení lékaře na Žádosti není nutné, pokud doložíte kopii Žádosti nebo Evidenčního listu z kmenové mateřské školy)

· Informační povinnost (GDPR)

· Kopie Žádosti nebo Evidenčního listu, obsahující lékařské potvrzení z kmenové mateřské školy

· Přihláška ke školnímu stravování

Dokumenty odešlete na emailovou adresu příslušné mateřské školy od 12.04.2021 do 15.04.2021.


III. Přijímací řízení

Od 29.04.2021 můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ k předškolnímu vzdělávání v době hlavních prázdnin doručením písemného Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí na Vaši adresu pro doručování Vámi uvedenou (doporučená zásilka do vlastních rukou)

IV. Kritéria řízení pro přijímání dětí, pokud počet žádostí přesáhne počet volných míst:

1. bydliště v městské části Brno-Bystrc, 635 00 Brno

2. věk dítěte

Dokumenty ke stažení - prázdninový provoz 2021

Žádost o přijetí: žádost o přijetí prázdinový provoz (1).doc
Evidenční list: evidenční list str. 1.jpg
                        evidenční list str. 2.jpg
GDPR: CCF_000049.pdf
Přihláška ke stravování - prázninový provoz: Přihláška ke stravování (1).docx


Stravné lze hradit prostřednictvím účtu č. 282498627/0300

Za 10 dní provozu mateřské školy:


10x40,- Kč = 400,-Kč, děti 3-6 let
10x45,- Kč =  450,-Kč, děti 7 let


Školné /úplata za předškolní vzdělávání/ lze hradit prostřednictvím účtu č. 250016590/0300

Částka pro školné za prázdninový provoz je 322,-Kč

Žádáme rodiče, aby v případě dotazů, kontaktovali vedení mateřských škol pouze telefonicky nebo emailem.