Zapis do MŠ- prázdninový provoz MŠ Brno-Bystrc 2023/2024

Naleznete v rubrice "Prázdninový provoz"


Zápis do mateřské školy pro školní rok 2024/2025:

Filosofie mateřské školy:

Naučit se k sobě chovat se vstřícností a empatií, v případě potřeby být ochotný pomoci. Mít zájem poznávat nové vědomosti, základní životní zkušenosti získávat v přirozeném prostředí vrstevníků.

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání: 

Dva kamarádi jsou víc než jeden

Zápis do MŠ na ulici Kavčí 3 a Říčanská 18

Přijímací řízení do Mateřské školy KAMECHY, Brno, Kavčí 3, příspěvková organizace
pro školní rok 2024/2025 proběhne za elektronické podpory Magistrátu města Brna

Výdej přihlášek pro rodiče, kteří nemají přístup k internetu: 

16.04.2024   v době od 10:00 - 12:00 hod.

nebo po telefonické domluvě s ředitelkou školy na tel. čísle: 720965002

Pro získání přihlášky musíte znát číslo pojištěnce /dítěte /, které je uvedeno na kartičce jeho zdravotní pojišťovny.

Sběr přihlášek:         pondělí      13.05. 2024     8:00 - 12:00 hodin

                                                                             13:00- 16:00 hodin

                                  úterý         14. 05. 2024     8:00 - 12:00 hodin

                                                                             13:00- 16:00 hodin

Lze využít rezervační systém ke sběru přihlášek : www.zapisdoms.brno.cz

V případě naplnění rezervačního systému, lze odevzdat přihlášku v průběhu obou dnů v kanceláři mateřšké školy na ulici Říčanská 18.

Veškeré potřebné informace jsou umístěny na našich webových stránkách: mskamechy.cz 

Další možnost přijetí přihlášky:

  • do datové schránky školy: kuabxq8
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email)
  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

Doklady k zápisu:

  • rodný list dítěte
  • místo trvalého pobytu
  • doložení řádného očkování (potvrzení přihlášky lékařem)

 

Předběžný počet volných míst k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2024/2025:  bude upřesněn

Video prohlídka mateřské školy-místo vzdělávání Říčanská 18 (odkaz https://www.youtube.com/watch?v=Yov_3kVA0fY )

Oznámení zahájení individuálního vzdělávání dítěte

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost ředitelce spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději do 31. 05. 2024.


-individualni_vzdelavani_global-07042020 (1).pdf
Důležité upozornění:

Vážení rodiče ,

zařazení nově přijatých  dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2024-2025 , do  jednotlivých tříd  mateřské školy, místo vzdělávání  Kavčí 3 a  místo  vzdělávání Říčanská 18, bude zveřejněno v přípravném týdnu ( 26.08.2024 -  30.08.2024) na vstupních dveřích mateřské školy Říčanská 18.

V  souladu s ochrannou osobních dat nelze zveřejnit jmenný seznam dětí,  místo jména a příjmení dítěte je použito desetimístné číslo z dokumentu -  Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ( v pravém horním  rohu dokumentu - číslo přihlášky k předškolnímu vzdělávání).


Zápis pro ukrajinské děti proběhne současně s elektronickým zápisem od 15.04.2024.