Zápis do MŠ

Zápis do MŠ na ulici Kavčí 3 a Říčanská 18

Přijímací řízení do Mateřské školy KAMECHY, Brno, Kavčí 3, příspěvková organizace
pro školní rok 2019/2020 proběhne za elektronické podpory Magistrátu města Brna

Vydávání přihlášek od 1.4.2019 do 1.5.2019

 • na internetové adrese: www.zapisdoms.brno.cz
 • na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, 1. patro, Mgr. Hanáková, dveře č. 104 nebo paní Hofbruckerová, dveře č. 103

Vydávání přihlášek  v budově mateřské školy na ulici Říčanská 18 pro rodiče, kteří nemají přístup k internetu

11.4.2019    v době od 10:00 - 12:00 hodin

Vyplňování přihlášky věnujte náležitou pozornost – dbejte na čitelnost, neopomeňte nechat potvrdit požadované údaje od dětského lékaře - očkování. (Netýká se dětí, které budou od 1. 9. 2018 plnit povinné předškolní vzdělávání).

Pro získání přihlášky některým z výše uvedených způsobů musíte znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na kartičce jeho zdravotní pojišťovny.

Sběr přihlášek v mateřské škole na ulici Říčanská 18

Od
Do
02. května 2019 v době od 8:00
12:00 hodin
02. května 2019 v době od 13:00
16:00 hodin
03. května 2019 v době od 8:00
12:00 hodin
03. května 2019 v době od 13:00
16:00 hodin


Odpovědnému pracovníkovi MŠ předložte řádně vyplněnou přihlášku, rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, doklad o Vašem bydlišti, doklad o bydlišti či trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od bydliště nebo trvalého pobytu zákonných zástupců).

Přijímací řízení v mateřské škole od 11.5.2019

 • od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do mateřské školy
 • ředitelka mateřské školy Vás bude kontaktovat emailem, doručením písemného rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

Předpokládaný počet volných míst k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2019-2020: 30

Podrobnější informace získáte na www.zapisdoms.brno.cz.

Dny otevřených dveří

Adresa
Od
Do
MŠ Kavčí 3
15.04.2019 v době od 10:00
11:30 hodin
MŠ Říčanská 18
16.04.2019 v době od 10:00
11:30 hodin


Individuální vzdělávání dítěte

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinnen oznámit tuto skutečnost ředitelce spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději do 31. 5. 2019.

Statutární město Brno
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.2/2019,

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.3/2017, kterou se stanoví  spádové obvody mateřských škol, ve znění obecně závažné vyhlášky statutarního města Brna č. 1/2018

MČ Brno - Bystrc

Mateřská škola KAMECHY, Brno, Kavčí 3, příspěvková organizace

 • Hvozdecká (po hranici městské části)
 • Chudčická (lichá čísla a sudá č. 4-12, po hranici městské části)
 • Chvalovka (po hranici městské části)
 • Javůrecká
 • Kamechy
 • Kavčí
 • Křepelčí (po hranici městské části)
 • Říčanská
 • Teyschlova
 • U Křivé borovice
 • Vlaštovčí


Důležité upozornění:Vážení rodiče ,

zařazení nově přijatých  dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2019-2020 , do  jednotlivých tříd  mateřské školy, místo vzdělávání  Kavčí 3 a  místo  vzdělávání Říčanská 18, bude zveřejněno v přípravném týdnu ( 26.8.2019 -  31.8.2019) na  na vstupních dveřích mateřské školy Říčanská 18.

V  souladu s ochrannou osobních dat nelze zveřejnit jmenný seznam dětí,  místo jména a příjmení dítěte je použito desetimístné číslo z dokumentu -  Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ( v pravém horním  rohu dokumentu).