Poděkování rodičovské veřejnosti a ostatním sociálním partnerům

Vážení rodiče a přátelé školy,

dovolujeme si Vám touto cestou upřímně poděkovat za Vaši materiální, finanční a všestrannou pomoc.

Zvlášť si dovolujeme poděkovat za štědrost a velkorysost.


Poděkování Klub rodičů KAMECHY z.s.

 za finanční dary na podporu vzdělávacího procesu mateřské školy.