Poděkování rodičovské veřejnosti a ostatním sociálním partnerům

Vážení rodiče a přátelé školy,

dovolujeme si Vám touto cestou upřímně poděkovat za Vaši materiální, finanční a všestrannou pomoc.

Zvlášť si dovolujeme poděkovat za štědrost a velkorysost.


Poděkování Klub rodičů KAMECHY,

zastupující spolek za finanční dary na podporu vzdělávacího procesu mateřské školy.


Poděkování DC Chovánek, Vejrostova  8, 605 00 Brno - Bystrc

za navázání spolupráce dlouhodobého charakteru, za realizaci denního vzájemného setkávání a setkávání při slavnostních příležitostech.