Informace o škole


VYHLÁŠKA.docx


INFORMACE DLE VYHLÁŠKY 442/2006 Sb. 

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1.
Název:
Mateřská škola KAMECHY, Brno, Kavčí 3, příspěvková organizace
2.
Důvod a způsob založení:
Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc
Sídlo: Brno, nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno
2a.
Zřizovací listina:
ZŘIZOVACÍ LISTINA                                                                    
příspěvkové organizace
Mateřská škola KAMECHY, Brno, Kavčí
Zřizovací listina nabývá účinnosti dnem 1.1.2012
Dodatek č.1 ke ZŘIZOVACÍ LISTINĚ 15.2.2012
Dodatek č.2 ke ZŘIZOVACÍ LISTINĚ 6.3.2014
3.
Organizační struktura:
www.mskamechy.cz/ke-stazeni - Schéma stupně řízení
4.
Kontaktní spojení:
Ředitel: 720 965 002, 530 332 994
Statutární zástupce ředitele: 720 965 004, 530 332 994
Vedoucí školní jídelny: 720 965 003, 530 331 369
4a.
ID datové schránky:
kuabxq8
4b.
Kontaktní adresa:
Kavčí 3, 635 00 Brno – Bystrc
4c.
Úřední hodiny:
po dohodě s ředitelkou školy
4d.
Internetové stránky:
www.mskamechy.cz
4e.
Další elektronické adresy:
ms.kamechy@seznam.cz
sj.kamechy@seznam.cz
Edookit: informační systém organizace
Kontaktní osoby: statutární zástupce ředitele školy
učitelé jednotlivých tříd
4g.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO):

I3 Consultants s.r.o, IČO: 27921344,

se sídlem K Trminám 945/34, 163 Praha 6

telefon: +420 543 214 714
e-mail: info@i3c.cz

Zastoupená fyzická osoba:
Ing. Igor Prosecký
telefon: +420 733 510 780
e-mail: poverenec.oou@i3c.cz
I3 Consultants s.r.o
obchod@i3c.cz
http://www.i3c.cz
Sheinerova 6
628 00 Brno

5.
Platby lze poukázat:
Úplata  za předškolní vzdělávání (tzv. školné):
č. účtu 250016590/0300
Platba za stravné:
č. účtu 282498627/0300


Klub rodičů KAMECHY z.s.                              
č. účtu 2100700919/2010
6.
IČO:
72546051
7.
DIČ:
nejsme plátci DPH
8.
Dokumenty:
Zřizovací listina


Rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení


(viz rejstřík škol MŠMT)


www.mskamechy.cz/ke-stazeni - Školní řád
9.
Žádosti o informace:
www.mskamechy.cz/ke-stazeni - Formulář žádost o poskytnutí informací
10.
Příjem žádostí:
Kancelář ředitele školy
11.
Opravné prostředky:
Kancelář ředitele školy
14.
Nejdůležitější právní předpisy:
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,


vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)


Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů


Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád


Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících


a o změně některých zákonů
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním   vzdělávání 


Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 
Vyhláška č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů


se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků


a studentů mimořádně nadaných
15.
Úhrady za poskytování informací:
www.mskamechy.cz/ke-stazeni - Sazebník