Náš tým

Pedagogičtí zaměstnanci:

 • Hana Ondráčková, ředitel mateřské školy - třída Světlušky
 • Marie Hejdová, statutární zástupce ředitele školy, třídní učitel - třída Světlušky
 • Lenka Cikrlová, třídní učitel - třída Berušky
 • Bc. Petra Sokolovská, učitel - třída Berušky
 • Ing. Jana Válková, asistent pedagoga - třída Berušky
 • Anna Pucholtová, učitel - třída Motýlci
 • Věra Potužníková,vedoucí učitel - třída Motýlci
 • Jana Pořízková, asistent pedagoga - třída Motýlci
 • Bc. Veronika Šuláková,třídní učitel  - třída Rybičky
 • Ing. et Bc. Lucie Dubovová, učitel - třída Rybičky
 • Laura Miklová, asistent pedagoga - třída Rybičky
 • Mgr. Hana Pokorná, třídní učitel - třída Želvičky
 • Monika Ševčíková, učitel - třída Želvičky
 • Bc. Markéta Zámečníková, třídní učitel - třída Žabičky
 • Simona Hrbáčková, učitel - třída Žabičky
 • Jolana Hudečková, asistent pedagoga - třída Žabičky
 • Denisa Lančová, třídní učitel - třída Sovičky
 • Bc. Laura Tomanová, učitel - třída Sovičky
 • Lucie Kapounová, školní asistent - třída Světlušky
 • Bc. Šárka Ševečková, učitel  - třída Čmeláčci
 • Dita Kletzanderová, třídní učitel - třída Čmeláčci
 • Jitka Matušková, asistent pedagoga - třída Čmeláci

Provozní zaměstnanci:

 • Romana Kolajová           školnice  
 • Renata Mahovská           školnice
 • Dana Hamsa                    provozní pracovnice
 • Jana Jenišová                  provozní pracovnice
 • Marie Hlaváčová            provozní pracovnice
 • Miroslava Klaudová       provozní pracovnice

Školní jídelna zaměstnanci:

 • Jiřina Gájová                vedoucí školní jídelny
 • Jana Nižinská               šéfkuchař
 • Markéta Pichalová       kuchař
 • Jindřiška Štěpánová       kuchař
 • Sylvie Šenková             výdej stravy Kavčí 3


I3 Consultants s.r.o, IČO: 27921344,

se sídlem K Trminám 945/34, 163 Praha 6

telefon: +420 543 214 714

e-mail: info@i3c.cz


Zastoupená fyzická osoba:

Ing. Igor Prosecký

telefon: +420 733 510 780

e-mail: poverenec.oou@i3c.cz

I3 Consultants s.r.o

obchod@i3c.cz

http://www.i3c.cz

Sheinerova 6

628 00 Brno