Znovuotevření a podmínky provozu MŠ

13. květen 2020

Vážení rodiče,


na základě rozhodnutí  Rady městské části Brno-Bystrc oznamujeme znovuotevření MŠ KAMECHY ke dni 18.05.2020.


ŽÁDÁME VÁS O ZVÝŠENOU POZORNOST AKTUÁLNÍCH ZMĚN.


Provozní doba mateřské školy zůstává stejná (6:30-16:30), upozorňujeme však na změny uvedené ve Školním řádu, které jsou přílohou této zprávy – je nutné tyto ZÁSADNÍ ZMĚNY důkladně pročíst, vzít na vědomí a stvrdit podpisem u třídní učitelky při nástupu dítěte.


Dále najdete v příloze dokument „Podmínky provozu mateřské školy v období od 18.05.-30.06.2020“. Prosíme o důkladné prostudování zejména části II. POHYB V PROSTORÁCH MŠ, kde jsou uvedeny naprosto zásadní hygienická opatření. I tyto podmínky a opatření je nutné vzít na vědomí a stvrdit svým podpisem u třídní učitelky.


Např. Děti mohou do budovy mateřské školy přicházet a odcházet v doprovodu pouze jedné osoby. Do budovy vstupují současně pouze 4 skupiny do každého podlaží, skupinu tvoří jeden dospělý a jedno dítě, popř. sourozenec, který dochází do mateřské školy. (nelze vcházet do budovy se sourozencem, který MŠ nenavštěvuje ani vjíždět s kočárkem) - je nutné počítat s delší časovou prodlevou při předávání dětí.

Příchod do MŠ je upraven pouze do 8,00 hod. Budova se v 8, 00 hodin uzamkne, po této době již nebude umožněn vstup do budovy MŠ.


V příloze naleznete i dokument „Čestné prohlášení“, které je nutné vyplnit a odevzdat při nástupu dítěte. Výše uvedené Čestné prohlášení podepisujete vždy po absenci dítěte.


Upozorňujeme rodiče, v týdnu od 18.05.2020 do 22.05.2020 bude omezený počet tříd v provozu (týká se pouze budovy Říčanská 18).


Prosíme rodiče dětí, které v předběžném průzkumu nahlásili dítě k docházce do MŠ-přihlaste si stravu do pátku 15.05.2020 do 13 hodiny, obvyklým způsobem.S pozdravem kolektiv mateřské školy


Přílohy

PODMÍNKY PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY V (1).docx

Dodatek ke ŠŘ (1).docx

příloha_čestné_prohlášení (1).pdf

Zpět na úvod