Změna organizace provozu MŠ

27. květen 2020

Vážení rodiče,


souvislosti s aktualizací MŠMT k upřesnění hygienických a dalších podmínek s postupným otevíráním škol oznamujeme, že od 1.6.2020,

MŠ Říčanská probíhá ranní předávání dětí ( od 6:30 do 8:00 hodin), vyzvedávání dětí po obědě (do 12:45 hodin) a předávání dětí 

v odpoledních hodinách ( od 15:00 do 16:30 hodin), na školní zahradě. Na školní zahradu je přístup bez omezení osob, je pouze omezen 

jejich pohyb na nezbytně nutnou dobu.

MŠ Kavčí zůstává ve stejném režimu  předávání dětí jako doposud. Od 26.05.2020 - rodiče, kteří nemají možnost zajistit hlídání mladšího 

sourozence nenavštěvující MŠ, oznámí tuto skutečnost (před budovou MŠ) přítomnému pedagogovi. Ten Vašemu dítěti navštěvujicí naši MŠ

změří teplotu a převede ho do kmenové třídy. Z důvodu nepřímého vstupu na školní zahradu.


Děkujeme za respektování stanovených podmínek

Zpět na úvod