Úplata za předškolní vzdělávání

17. květen 2020

Úplata za předškolní vzdělávání

V souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN, ze dne 17. 3. 2020, kterým byl uzavřen provoz mateřských škol, bylo dne 26.3.2020 Magistrátem města Brna doporučeno osvobodit od úplaty rodiče dětí, navštěvující mateřskou školu, a to od doby platnosti těchto mimořádných opatření.

Prominutí úplaty tedy platí od 17.3.2020 do znovuotevření mateřské školy.


upřesňujeme platby za předškolní vzdělávání tzv. školné v době od 03.2020 do 08.2020.
Březen 270,-Kč
Duben 0,-Kč
Květen 285,-Kč
Červen 540,-Kč
Červenec 175,-Kč
Srpen 0,-Kč


Vyučtování úplaty za předškolní vzdělávání za měsíce březen až červen proběhne do 30.06.2020.
Vyučtování úplaty za předškolní vzdělávání za měsíc červenec proběhne do 30.08.2020.


Zpět na úvod