Informace pro rodiče nově přijatých dětí

1. červen 2020

Vážení rodiče, milé děti,


V letošním školním roce se nekoná informační schůzka zákonných zástupců a zaměstnanců mateřské školy, z důvodu úpravy podmínek provozu mateřské školy v období od 18.05.2020 do 30.06.2020 v souladu s metodikou vydanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 30.04.2020. Na základě výše uvedeného posíláme důležité informace písemnou formou.

Zařazení nově přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku
2020-2021, do jednotlivých tříd mateřské školy, místo vzdělávání Kavčí 3 a místo vzdělávání Říčanská 18, bude zveřejněno v přípravném týdnu
(24.8.2020 - 31.8.2020) na vstupních dveřích mateřské školy Říčanská 18.

V souladu s ochrannou osobních dat nelze zveřejnit jmenný seznam dětí, místo jména a příjmení dítěte je použito desetimístné číslo z dokumentu - Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (v pravém horním rohu dokumentu - číslo přihlášky k předškolnímu vzdělávání).

Stravování

Během přípravného týdne (ve dnech 24.08.-26.08.2020 od 8:00 do 14:00 hodin)je nutné přihlásit dítě ke školnímu stravování. Přihlášku ke stravování, si prosíme, vyplňte předem a přineste do kanceláře vedoucí stravování (třetí dveře v hlavní hale v MŠ Říčanská 18), kde Vám bude přidělen variabilní symbol a přihlašovací údaje do systému strava.cz.

 • přihláška ke stravování https://www.mskamechy.cz/ke-stazeni
 • Informace o cenách stravy
 • Celodenní stravování děti 3-6 let 40,- Kč
  Celodenní stravování děti 7 let 43,- Kč
  Stravné lze hradit prostřednictvím účtu č. 282498627/0300

  Zálohově na daný měsíc 22x40,- Kč 880,- děti 3-6 let
  Zálohově na daný měsíc 22x43,- Kč 946,- děti 7 let

  Částka je splatná do 15. dne v daném měsíci.

Případný požadavek individuálního nebo dietního stravování  projednejte  osobně s ředitelkou mateřské školy.

Úplata za předškolní vzdělávání, tzv. školné 

 • Úplata za předškolní vzdělávání byla stanovena pro školní rok 2020/2021,  ve výši 645,- Kč
 • Platba úplaty prostřednictvím účtu č. 250016590/0300
 • Částka je splatná do 15. dne v daném měsíci.

Klub rodičů KAMECHY zapsaný spolek

Účelem spolku je sdružovat aktivní zákonné zástupce dětí mateřské školy KAMECHY, Brno, Kavčí 3, příspěvková organizace a další partnery a realizovat činnosti, které doplňují školní vzdělávací program mateřské školy.

V současnosti hlavní činnost klubu spočívá ve financování aktivit a pomůcek doplňujících školní vzdělávací program mateřské školy.

První dny v mateřské škole

Podle potřeb dětí a rodičů umožňujeme postupnou adaptaci na nové prostředí za přítomnosti rodičů.

Pokud dítě poprvé navštěvuje mateřskou školu, velmi DOPORUČUJEME zvolit pozvolné zvykání - první dny trávit ve třídě pouze krátký čas v přítomnosti rodiče a postupně čas strávený v MŠ prodlužovat podle potřeb dítěte.

 • NEBOJTE SE, pokud Vaše dítě bude při loučení s Vámi plakat, je to běžné, a tímto si projde většina dětí.
 • V případě, že by se vyskytl jakýkoli problém (i u starších dětí), okamžitě rodiče telefonicky informujeme.
 • Při nástupu do MŠ je vhodné, aby dítě zvládalo samo hygienu a bylo schopno drobné sebeobsluhy (obléknout, obout, najíst se lžící, pít z hrnku).

V žádném případě nemá plínky, ani dudlík.

 • Je potřeba, aby třídní učitelky věděly o případných potížích nebo zvláštnostech dítěte, alergiích.
 • Děti nejsou nuceny do jídla, ke stravovacím návykům jsou postupně vedeny (ochutnáváním).
 • Dítě přivádějte do školky POUZE ZDRAVÉ, chráníte tím děti ostatní i své.


Co potřebuje Vaše dítě v MŠ

Obuv do třídy

Dejte dítěti pohodlnou domácí obuv, kterou si dokáže nazout a zapnout samo, a která se nevyzouvá. PODEPIŠTE

Obuv a oblečení na pobyt venku

Na pobyt venku dejte dětem starší oblečení, tenisky nebo v létě sandálky, v chladnějším počasí teplou nepromokavou obuv. Dbejte na pokrývky hlavy v létě i v zimě. Je nutné mít ve skříňce jiné oblečení pro pobyt venku, než které má dítě ve třídě. PODEPIŠTE

Oblečení dětí ve školce

Děti se při své hře nejlépe cítí v pohodlném oblečení (tepláčky, trička, zástěrky nebo šatičky). Vhodné je mít ve skříňce dostatek náhradního oblečení pro možnost převlečení. PODEPIŠTE

Pláštěnku a holínky

Pro účely přesunu v případě plánovaného programu mimo MŠ. PODEPIŠTE

Oblečení na odpočinek

Pyžamko, případně i spací ponožky. PODEPIŠTE

VŠECHNY VĚCI MUSÍ BÝT OZNAČENÉ I OBUV MUSÍ BÝT PODEPSANÁ


Edookit


Informační systém „aktuální informace přímo do rodiny“.

Začátkem školního roku, obdržíte na email uvedený v dokumentu Žádosti k předškolnímu vzdělávání, přihlašovací údaje do systému Edookit, prostřednictvím kterého v případě potřeby lze komunikovat s třídními učitelkami a vedením mateřské školy.

Těšíme se na Vás !


Kontakty


Mateřská škola Říčanská 18

Kancelář ředitele: 720 965 002, 530 332 994
Sborovna: 720 965 004, 530 332 994
Školní jídelna: 720 965 003, 530 331 369

E-mail: ms.kamechy@seznam.cz
E-mail: sj.kamechy@seznam.czZpět na úvod