INFORMACE K PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 12. DUBNA 2021

7. duben 2021

PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19 

 zpracováno ke stavu ke dni 6. dubna 2021


msmt-manual-k-provozu-skol-aktualizovany-06-04-2021 (1).pdf

Zpět na úvod