DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

8. únor 2018

Od měsíce února 2018 změna čísla účtu pro platbu stravného - 282498627/0300

  • zálohově na měsíc 814,-Kč  22 dní x 37,- Kč  děti 3-6 let
    zálohově na měsíc  880,-Kč 22 dní x 40,- Kč  děti 7 let
  • Platba za stravné je splatná do 15. dne v daném měsíci.


Od měsíce února 2018  číslo účtu pro platbu školného zůstává stejné - 250016590/0300

  • zálohově na měsíc  570,- Kč
  • Platba za školné je splatná do 15. v daném měsíci.


ČÍSLO ÚČTU Klub rodičů KAMECHY,z.s. - 2100700919/2010

Zpět na úvod